ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού ανήκουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κοζάνης - Γρεβενών, τα οποία αποσπώνται από το Εφετείο Λάρισας και οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Καστοριάς - Φλώρινας, τα οποία αποσπώνται από το Εφετείο Θεσσαλονίκης.
2.  
    Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, οι οποίες κατά τον χρόνο εξάρξεως λειτουργίας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας εκκρεμούν αντιστοίχως, ενώπιον των Εφετείων Λάρισας και θεσσαλονίκης και για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, δυνάμει δε της προηγουμένης παραγράφου περιέρχονται ήδη εις την αρμοδιότητα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, αποστέλλονται εις το Εφετείο τούτο και εκδικάζονται παρ αυτού
3.  
    Χρονολογία έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας ορίζεται η 1 Μαΐου 1992. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου Ια του άρθρου 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/ 1988, Φ.Ε.Κ. 35/Α/1988).
  • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με αριθμό 33/ 13.11.1991 και
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 750/ 23.12.1991 και με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-01-13 Ίδρυση Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία