ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/20

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 223/ΦΕΚ 83/Α/ 9.5.1985 για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 1 την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/ 148/ Ε.Ο.Κ., της 18ης Μαρτίου 1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/148/Ε.Ο.Κ. της 18ης Μαρτίου 1991, για την κατάργηση της οδηγίας 75/404/Ε.Ο.Κ. «Περί του περιορισμού της χρήσεως φυσικού αερίου στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ειδική έκδοση στην Ελληνική γλώσσα της επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 75/21.3.1991).
Άρθρο 2
1.  
    Καταργούνται τα άρθρα 5,6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος 223/1985 ΦΕΚ 83/Α/9.5.1985, με τα οποία είχαν θεσπισθεί περιορισμοί στη χρήση φυσικού αερίου, στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 3
1.  
    Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενεργείας, Τεχνολογίας και Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 223/1985 Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 75/404/Ε.Ο.Κ. «Περί περιορισμού της χρήσεως φυσικού αερίου στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» και 75/ 405/Ε.Ο.Κ. «Περί περιορισμού της χρήσεως των προϊόντων πετρελαίου στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 83/Α/9.5.1985).
  • Την με αριθμό 655/31.10.1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενεργείας, Τεχνολογίας και Εμπορίου και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζοι με:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/223 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/223 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία