ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/216

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 199Α/91 (77Α) «Σύσταση Κλάδων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου Μόνου του Π.Δ. 199Α/91 (77Α) τροποποιείται ως εξής:«"
1.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώνται οι ακόλουθοι Κλάδοι:
 1. Κλάδος Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:
 2. (1) Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (2) Πολιτικού Προσωπικού (3) Οργάνωσης και Πληροφορικής (4) Εκπαίδευσης
 3. Κλάδος Λιμενικής Αστυνομίας και Εποπτείας Λιμένων, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:
 4. (1) Λιμενικής Αστυνομίας (2) Ασφάλειας (3) θαλασσίων Συγκοινωνιών (4) Λιμένων και Λιμενικών Έργων
 5. Κλάδος Πλοίων και Ναυτιλιακής Πολιτικής, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:
 6. (1) Ποντοπλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων (2) Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (3) Προστασίας θαλασσίου Περιβάλλοντος
 7. Κλάδος Προσωπικού Πλοίων, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:
 8. (1) Ναυτικής Εργασίας (2) Εκπαίδευσης Ναυτικών (3) Ασφάλισης Ναυτικών (4) Πρόνοιας Ναυτικών».
 9. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 1 και 11 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101 Α) όπως η παρ. 11 συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1940/1991 (40Α) «Μονάδα Ειδικών αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού».
 • Το Π.Δ. 259/1988 (117Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
 • Το Π.Δ. 98/91 (44Α) «Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας».
 • Την αριθμ. 244/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1940 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/98 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία