ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/217

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι οργανικές θέσεις των Αστυνόμων Α και Β, που συστήθηκαν προσωρινά με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1481/1984, αυξάνονται κατά 2 και 20 αντίστοιχα και μειώνονται οι οργανικές θέσεις των Υπαστυνόμων Α και Β της ίδιας κατηγορίας κατά 22.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. γ και παρ. 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α -152), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) και του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195). β) Του Π.Δ.Π37/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 151). >
  • Την Τ 1660/1007556/116/0006Α/24.1.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β 31).
  • Την 212/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως Δημόσιας Τάξεως και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-30 Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία