ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ναμίμπια χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ναμίμπια, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Στον Υφυπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 3 του νόμου 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 221, τ.Α).
  • Το άρθρο 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137, τ.Α).
  • Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Υ. 1760/17.4.92 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών Ι. Τζούνη» (ΦΕΚ 272 Β·/17.4.92).
  • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Υ. 1660/1007556/116/0006/23.1.92 για ανάθεση αμροδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 31/Β/ 92).
  • Την 128/1992 γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-14 Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ναμίμπια χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία