ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/227

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί 1) προσαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 1969/91, 2) πόρων λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Οι εκάστοτε αναγκαιούντες πόροι για τη λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών θα προέρχονται από τους πόρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι πόροι αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 23 του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 226/92 (Α7120/14.7.92).
Άρθρο 3
1.  
    Η εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 1969/91 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Αμοιβαία Κεφάλαια κ.λπ.» (Α 167).
  • Την υπ αριθ. 329/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου,