ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/232

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έξοδος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) από το δημόσιο τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Ν.Π.Ι.Δ. με την ονομασία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (ΟΒΙ), παύει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα με την επιφύλαξη των ακολούθων ρυθμίσεων: α. Ο ΟΒΙ εξακολουθεί να εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η εποπτεία ασκείται για θέματα και ενέργειες που ρητά προβλέπονται από τον Ν. 1733/1987. β. Η έξοδος του ΟΒΙ από το δημόσιο τομέα δεν μεταβάλλει το καθεστώς του οικονομικού του ελέγχου. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 178) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α 70).
  • Τις διατάξεις του Νόμου 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α 171).
  • Την αριθ. 285/Γ992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-14 Έξοδος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) από το δημόσιο τομέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία