ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/233

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση του αριθμού των Ορκωτών Λογιστών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ο αριθμός των Ορκωτών Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) και ορίζεται σε εκατόν εξήντα πέντε (165) κατά τροποποίηση του Π. Δ/τος 102/1988. Στον Υπουργό Εμπορίου, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 12 του Π. Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/1985).
  • Την αριθμ. Υ 1660/1007556/116/0006/23.1.92 ΦΕΚ 31/ Β/92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών».
  • Την αριθμ. Τ 1687/17.2.92 (ΦΕΚ 104/Β/1992) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ 1723/16.3.92 (ΦΕΚ 215/Β/1992) όμοι
  • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 303/1992. Ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-14 Αύξηση του αριθμού των Ορκωτών Λογιστών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3329 1955
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία