ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/240

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υποδιεύθυνση Θρησκευτικού."
1.  
  Η Υπηρεσία Θρησκευτικού, που προβλέπεται από το άρθρο 53 του Π.Δ. 141 /1991 (Α 58), μετονομάζεται σε Υποδιεύθυνση θρησκευτικού και υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Ακαδημία.
2.  
  Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 585/1985 (Α 205) προστίθεται εδάφ. ζ, ως εξής: ζ) Υποδιεύθυνση Θησκευτικού
3.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 53 του Π.Δ. 141/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Υποδιεύθυνση θρησκευτικού εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως αποστολή την εξύψωση του θρησκευτικού συναισθήματος των δοκίμων των Αστυνομικών Σχολών, του προσωπικού που εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται σ αυτές, καθώς και του προσωπικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Στην Υποδιεύθυνση θρησκευτικού συγκροτείται και λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, στο οποίο τοποθετείται το προσωπικό, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή της, για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της υπηρεσίας αυτής και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Διευθυντή της με τους πολίτες
Άρθρο 2
1.  
  Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας Αττικής. Ο Αστυνομικός Σταθμός Παιανίας Αττικής προάγεται σε Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής.
Άρθρο 3 "Τροποποίηση πίνακα συντακτών και γνωματευόντων. 1. Η περίπτωση (1) του εδαφίου ιδ του πίνακα Α του άρθρου 49 του Π.Δ. 15/1986 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Π.Δ. 61/ 1990 (Α 26), αντικαθίσταται ως εξής: 1) Υποδιοικητών των Σχολώ [...]"
2.  
  Τα εδάφια ιζ και ιη του πίνακα Α του άρθρου 49 του Π.Δ. 15/1986 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Π.Δ. 161/1988 (Α 74), αντικαθίσταται ως εξής: ιζ (1) Τμηματαρχών Διευθύνσεων Χρηματικού και Διαχείρισης Υλικού (2) Τμηματαρχών Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δαπανών. ιη (1) Λοιπών αξιωματικών Διευθύνσεων χρηματικού και Υλικού (2) Λοιπών αξιωματικών της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δαπανών Διευθυντής οικείας Διεύθυνσης Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών Οικείος Τμηματάρχης Οικείος Τμηματάρχης Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Διευθυντής οικείας Διεύθυνσης Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών .
Άρθρο 4
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 82 του Π.Δ. 585/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 181 του Π.Δ. 141/1991.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β και στ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) και του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195). β) Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Την υπ αριθ. 228/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-31 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/127
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/15 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία