ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/242

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος αιγιαλού και παραλίας στον «Άλιμο Αττικής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανακηρύσσεται ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα (Τ.Δ.Κ.) η έκταση μεταξύ οριογραμμής νέου αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Αλίμου Αττικής εμβαδού 26.250 τ.μ. περίπου και η έκταση μεταξύ οριογραμμής νέου αιγιαλού και νέας ακτογραμμής εμβαδού 36.000 τ.μ. περίπου που σημειώνονται στο αριθ.1 1055/25/40834/28;2.83 και με κλίμακα 1:1000 διάγραμμα του ΕΟΤ και με τα στοιχεία 1, 2, 3 . . 34, 35,36, 35, 34, 33 . . .3, 2, 1΄, 1 και α, β, γ, δ. . . : χ, ψ, ω, φ, Υ, Τ, 36, 35, 34 . . . 3, 2, 1 α αντίστοιχα.
2.  
  Μαζί με το διάταγμα δημοσιεύεται και το διάγραμμα που το συνοδεύει. Στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΑΝ. 827/1948 «Περί συμπληρώσεως του Ν.Δ. 180/1946» «Περί Τουριστικών Τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών» (ΦΕΚ 258/Α/29.9.48).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 200/90 (ΦΕΚ.77/Α/29.5.90) «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 5 της παρ. 10 του ΝΔ 4109/60 (ΦΕΚ 153/Α/19/29.9.68) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Νομοθεσίας όπως ισχύει σήμερα».
 • Τις διατάξεις του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 76/Α/14.3.89).
 • Το ΠΔ 417/91 (ΦΕΚ 153/Α/11.10.91) περί κατάργησης του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 • Την υπ αριθ.. 1617/5.12.1991 (ΦΕΚ 1048/Β/23.12.91) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας».
 • Την αριθ. 198/7/14.2.84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.
 • Την αριθ. 531484/112/11.9.86 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας.
 • Τις αριθ. 6/1987 και 94/91 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1617 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1617 1991
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
Διορισµός Υπουργών. 1990/200 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/417 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία