ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος Δημόσιας έκτασης στην περιοχή Γουβιά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανακηρύσσεται ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα (Τ.Δ.Κ.) δημόσια έκταση στην περιοχή Γουβιά Κέρκυρας συνολικού εμβαδού 216.700 τ.μ. που σημειώνεται στο υπ αριθ. 819/53/42867/5.8.86 τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ με τα στοιχεία Α1, ΑΒ, Γ, Ε, Ζ, Η, Η1, Μ, Μ1, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, ΣΙ, Σ2, Σ3,22,21,20,19, 18, 17,16,15, 14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,3,2, Α, 1 και ορίζεται από την οριογραμμή παλαιού αιγιαλού με μπλέ χρώμα και παραλίας με κίτρινο.
2.  
  Μαζί με το διάταγμα δημοσιεύεται και το διάγραμμα που το συνοδεύει. Στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΑΝ. 827/1948 «Περί συμπληρώσεως του Ν.Δ. 180/1946» «Περί Τουριστικών Τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών» (ΦΕΚ 258/Α/29.9.48).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 200/90 «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 77Α/24.5.90).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρ. 10 του ΝΔ 4109/60 (ΦΕΚ 153/Α/19/29.9.68) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Νομοθεσίας όπως ισχύει σήμερα».
 • Τις διατάξεις του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Τπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 76/Α/14.3.89).
 • Το ΠΔ 417/91 (ΦΕΚ 153/Α/11.10.91) περί κατάργησης του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 • Την υπ αριθ. 1617/5.12.1991 (ΦΕΚ 1048/Β/23.12.91) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας».
 • Την υπ αριθ. 540/21/1.8.90 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
 • Την υπ αριθ. 604/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1617 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1617 1991
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
Διορισµός Υπουργών. 1990/200 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/417 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία