ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/251

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

, (1) Τροποποίηση του ΒΔ 232/61 (ΦΕΚ 73Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 144/89 (ΦΕΚ 70/89) «Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης/ΓΕΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 232/1961 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 144/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετά από εισήγηση της Διευθύνσεως Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1992/1660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1505 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/144 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/144 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/232 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία