ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/253

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από το σχολικό έτος 1992-93 αυξάνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων της αυτής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 275 β) Νηπιαγωγών κατά 102
Άρθρο 2
1.  
    Από το σχολικό έτος 1992-93 μειώνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από καταργήσεις, ,υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων της αυτής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 824 β) Νηπιαγωγών κατά 111 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 6 και 8) και 4 (παρ. 8 και 10) του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α/ 85).
  • Την αριθμ. Η/2871/30.4.90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 296 τ.Β·/90).
  • Την αριθμ. Υ.1660/1007556/116/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
  • Την αριθμ. 310/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2871 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία