ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/262

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος με αριθμό 429/24 Αυγ. 88 «Διάθεση οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής σε αγροτικά ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία Κέντρων Υγείας» (ΦΕΚ 198/Α). ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Τροποποιούμε την παράγραφο 1-β του άρθρου. 1 του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθ. 429/88, ως εξής: «β. Το υπόλοιπο της θητείας τους δεν είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών κατά την ημερομηνία τοποθέτησης. » Άρθρο 2 Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Ν. 1763/ 1988 «Στρατολογία των Ελλήνων» (ΦΕΚ 57/Ά)·
  • Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 429/24 Αυγ. 88 «Διάθεση οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής σε αγροτικά ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία Κέντρων Υγείας».
  • Τη με αριθ. 181/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1992/262
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1924/429 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/429 1924
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία