ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/267

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/267

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναγνώριση Κοινότητας Παλ. Επιδαύρου της επαρχίας Ναυπλίας του Νομού Αργολίδας σε Δήμο και ονομασία του σε Δήμο Αρχαίας Επιδαύρου. ο προεδροσ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ Άρθρο 1 Η Κοινότητα Παλαιάς Επιδαύρου της επαρχίας Ναυπλίας του Νομού Αργολίδας αναγνωρίζεται σε Δήμο με το όνομα Δήμος «Αρχαίας Επιδαύρου» με έδρα το συνοικισμό Παλαιά Επίδαυρος, η, για λόγους ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, τελευταίο εδάφιο 11 παρ. 1 και 276 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (Α 146).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
  • Την από 23.7.1992 γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών που διατυπώθηκε στο 3/1992 πρακτικό.
  • Την 399/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1992/267
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία