ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Ιδρύσεως Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων στην Ανδρίτσαινα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, με έδρα την Ανδρίτσαινα
2.  
    Ως προς τη λειτουργία του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1851/1989, «Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις». Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 τεύχος Α/26.7.85).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 692/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Προσωπικού Φυλακών Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 260, τεύχος Α/14.9.1977).
  • Τα άρθρα 17 και 19 του Ν. 1851/89 «Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 122, τεύχος Α/1989).
  • Την αριθ. 709/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-01-30 Περί Ιδρύσεως Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων στην Ανδρίτσαινα
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/692 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/692 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1851 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία