ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/274

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π. Δ/τος 82/89 (ΦΕΚ Α 37/89) «Μετατροπή της Ανωτέρας Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων σε Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή και έγκριση του Οργανισμού αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Ανωτέρα Σχολή Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 613/37 ΦΕΚ 136/9.4.37 και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζαχάρωφ 3 Αμπελόκηποι, μετατρέπεται σε Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή διετούς φοιτήσεως, ο τίτλος της οποίας ορίζεται Μ.Τ.Ε.Ν. Σ Αθηνών .
Άρθρο 2
1.  
    Η παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 82/89 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ξεχωριστός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 εδ. β του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/85 τ.Α).
  • Την αρ. Υ.1660/1007556/116/0006/23.1.92 (ΦΕΚ 31/Β/ 92) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών».
  • Την αρ. Η/2871/90 (ΦΕΚ Β 296/90) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  • Την αρ. 196/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2871 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/613 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/613 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/82 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/82 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 274/92 (ΦΕΚ 144/28.8.92). 1995/422 1995