ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/281

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός του Δήμου Ν.· Φιλαδέλφειας ως νέας έδρας της «Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ορίζεται ως έδρα της Εταιρείας «Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.» ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου του Ν.Δ. 768/1970 «Περί ιδρύσεως Οργανισμού προς ανάληψιν των παρά της Η.Ε.Μ. εκτελουμένων μεταφορών και περί κυρώσεως της από 3 Δεκεμβρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και της Η.Ε.Μ. και της Γ.Ε.Ε. αφ ετέρου» (Α 273), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 298/1974 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 768/1970» (Α 29) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (Α 123).
  • Τις διατάξεις του Β.Δ. 335/1971 «Περί κυρώσεως του καταστατικού του Οργανισμού Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία περιοχής Αθηνών -Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π.)» (Α 94).
  • Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτή διατυπώθηκε στο με αριθμό 52 πρακτικό της συνεδρίασης της 31 Ιανουαρίου 1992 αυτού.
  • Την με αριθμό 302/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Καθορισμός του Δήμου Ν.· Φιλαδέλφειας ως νέας έδρας της «Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.».
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/144
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/768 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/768 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/298 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/298 1974
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/335 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία