ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/285

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου στη Νεάπολη Μυτιλήνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται στη Νεάπολη Μυτιλήνης του Νομού Λέσβου, Εθνικό Γυμναστήριο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία . «ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». Στην Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το εξωσχολικόν Αθλητισμόν» (ΦΕΚ 223/1976 τ. Α-).
  • Το άρθρο 24 παρ. 3β του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνη- · τικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/1985 τ. Α).
  • Την 336/92 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. ύστερα από πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου στη Νεάπολη Μυτιλήνης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/423 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία