ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/286

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Μόνο ¦ Μετονομάζεται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 650/70 (ΦΕΚ 175/70 τ. Α) με την ονομασία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας», σε «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ». Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. „
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεων θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν Αθλητισμόν» (ΦΕΚ 223/1976 τ. Α). ., 2. Το άρθρο 24 παρ. 3β του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/1985 τ. Α).
  • Την 314/92 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. ύστερα από πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Μετονομασία Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/423 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία