ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/288

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (ΜΑRΡΟL 73/78).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος αρχίζει απο τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης"
1.  
    Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τα άρθρα τρίτο και έβδομο, παραγρα. 1(β), ενδέκατο και δωδέκατο του Ν. 1269/82 /ΦΕΚ 89Α) με τον οποίο κυρώθηκε ή διεθνής σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, του 1973 και το πρωτόκολλο του 1978 που αναφέρεται σ αυτή τη -σύμβαση (ΜΑRΡΟL 73/78), όπως ισχύει σήμερα.
  • Την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. 47(31) της 4ης Ιουλίου 1991 «τροποποιήσεις του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία».
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 339/92 με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία