ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/291

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 625/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 196).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 2 του Β.Δ. 625/1971 καταργείται.
2.  
    Το άρθρο 3 του Β.Δ. 625/1971 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
    Η ονομασία προέλευσης «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ» αναγνωρίζεται ως απλή για τους λευκούς ξηρούς οίνους που παρασκευάζονται από σταφύλια των ποικιλιών Μοσχοφίλερο και Ασπρούδες που προέρχονται από αμπέλια που κείνται βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής του Μαντινειακού πεδίου, το οποίο περιλαμβάνει τους Δήμους Τρίπολης και Λεβιδίου και τις Κοινότητες Κάψας, Σιμιάδων, Δάφνης, Πικέρνης, Σάγκας, Νεστάνης, Λουκά, Ζευγολατειού, Παρθενίου, Κανδήλας, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Σκοπής, Μερκοβουνίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Πελάγους, Αγίου Βασιλείου, Νεοχωρίου, Στενού, Λιθοβουνίων και Αγιωργίτικων της Επαρχίας Μαντινείας, εξαιρουμένων των βαλτωδών εδαφών.» Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 8, περίπτ. α και 9, περίπτ. β του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 144), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.427/ 1976 «περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 230).
  • Την Υ 1740/23.3.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Χρήστο Κοσκινά» (Β 232).
  • Τις 17/1987 και 29/1992 εισηγήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής.
  • Την 351/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1740 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/427 1976
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/625 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/625 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναγνώριση οίνων ονομασίας προέλευσηςανώτερης ποιότητας «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ». 1996/70 1996