ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/295

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας Κοινότητας Κρυφοβού της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η έδρα της Κοινότητας Κρυφοβού της επαρχίας Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων μεταφέρεται από το συνοικισμό «Κρυφοβού» στον συνοικισμό «Κάτω Κρυφοβού». Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 και 276 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989, ΦΕΚ 146/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 51/Α/ 1986).
  • Την 26/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυφοβού της επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων, για μεταφορά της έδρας της Κοινότητας από τον ομώνυμο συνοικισμό στον συνοικισμό «Κάτω Κρυφοβού».
  • Την 335/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-09 Μεταφορά έδρας Κοινότητας Κρυφοβού της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/149
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία