ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/309

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ αριθ. 447/91 Π. Δ/τος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαιρέτων Κατασκευών (ΕΥΣΕΔΑΚ)» (Α 165).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Π. Δ/τος 447/91 «Σύσταση Ειδικής"
1.  
    Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαιρέτων Κατασκευών (ΕΥΣΕΔΑΚ)» (Α 165), προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 3 Η αντιστοιχία της Υπηρεσίας αυτής ορίζεται σε επίπεδο Διεύθυνσης
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α 57).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 (περί ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
  • Την 294/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1032 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1032 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία