ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 437/86 «Σύσταση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α 214).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 437/86 (Α 214) αντικαθίσταται ως εξής: 3 υπηρεσία σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού 1 Η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, που απομακρύνθηκε ή απομακρύνεται από τις τάξεις του Π.Ν. όχι για επαγγελματική ανικανότητα και των υπηρετούντων τη στρατιωτική τους θητεία στα ανωτέρω πλοία με την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου, προσμετράται για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 2, για την απόκτηση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. 2 Η θαλάσσια υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να έχει διανυθεί σε πολεμικά πλοία που βρίσκονται σε κατάσταση ενέργειας και αποδεικνύεται με βεβαίωση εκδιδόμενη από το Γ.Ε.Ν.
Άρθρο 2 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 437/86 (Α 214) αντικαθίσταται ως εξής:«"
1.  
    Υποψήφιοι απόφοιτοι, μέχρι 31.12.1986, Μέσων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Ηλεκτρολόγων νέου τύπου διετούς φοίτησης ή Κατωτέρων Σχολών Ηλεκτροτεχνιτών τριετούς ή τετραετούς φοίτησης, ημερήσιων ή νυκτερινών αντίστοιχα, επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για απόχτηση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώσουν μέχρι 31.12.1995 τετραετή θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου ή δοκίμου ηλεκτρολόγου». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1,76 και 2,77 και 78 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 187/73 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθμ. 296/4.10.1991.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 661/ 6.11.1991 με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,