ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/313

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/313

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α). ο προεδροσ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ Άρθρο 1 1.Στο άρθρο 12 παρ. 3 περίπτωση γ) του Π.Δ. 551/88 προστίθενται μετά την υποπερίπτωση Γ) δύο νέες υποπεριπτώσεις ως εξής: Δ) Τμήμα 4ο Τακτικού Ελέγχου Ε) Τμήμα 5ο Τακτικού Ελέγχου των μέχρι τούδε υποπεριπτώσεων Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η , θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, αναριθμουμένων αντίστοιχα σε ΣΤ, Ζ, Η, θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ. 2.Στο άρθρο 12 παρ. 3 περίπτωση δ) του Π.Δ. 551/88 προστίθενται μετά την υποπερίπτωση Γ) δύο νέες υποπεριπτώσεις ως εξής: Δ) Τμήμα 4ο Τακτικού Ελέγχου Ε) Τμήμα5ο Τακτικού Ελέγχου των μέχρι τούδε υποπεριπτώσεων Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ, Ι, ΙΑ αναριθμουμένων αντίστοιχα σε ΣΤ, Ζ, Η, θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ. 3.Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις, του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και Προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
  • Την Τ.1847/1078399/1182/0001/7.8.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
  • Τη γνωμοδότηση 315/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-12 Προεδρικό Διάταγμα 1992/313
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/160
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία