ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/33

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος» κατά 21.407.292.756 δραχμές. Κατά το ποσό τούτο αυξάνεται και η κατά το Ν.Δ. 165/1973 συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικού μετόχου. Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της παραπάνω Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 60.056.961.652 δραχμές. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 165/73 «Περί Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος» (Α/228).
  • Τις διατάξεις των παραγρ. 7 και 11 του άρθρου 2 του Π.Δ. 58/ 1985 «Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης επιχείρησης Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε.».
  • Την απόφαση της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ) της Α.Ε. «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος» (22α Συνεδρίαση της 20.6.1991, θέμα τρίτο) περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 21.407.292.756 δραχμές σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 3 Α.Ν. 148/1967).
  • Την αριθ. 2/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/165 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/148 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/58 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/58 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία