ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/337

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, αναβάθμιση και κατάργηση Νομαρχιακών Τελωνειακών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Τελωνείο Βέροιας της Νομαρχίας Ημαθίας τέταρτο Τμήμα Δασμολογικών και Λοιπών Διαδικασιών, συμπληρουμένου ανάλογα του άρθρου 149 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α).
2.  
  Συνιστάται στην Τανάγρα της Νομαρχίας Βοιωτίας και εντός των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Τελωνείο Β Τάξης, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Α.Β., αφαιρούμενης της σχετικής αρμοδιότητας από το Τελωνείο Οινοφύτων της ίδιας Νομαρχίας, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 69 του Π.Δ. 551/1988.
3.  
  Συνιστώνται στη Νικήτη και στο Πόρτο Κουφό της Νομαρχίας Χαλκιδικής Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία υπαγόμενα στο Τελωνείο Γερακινής, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 421 του Π.Δ. 551/ 1988. Άρθρο-2.
4.  
  Το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Ελευθερών της Νομαρχίας Καβάλας προάγεται σε Τελωνείο Γ Τάξης, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 189 του Π.Δ. 551/1988.
5.  
  Το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Αλιβερίου της Νομαρχίας Εύβοιας προάγεται σε Τελωνείο Β Τάξης, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 117 του Π.Δ. 551/1988. Στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Αλιβερίου υπάγονται ο ομώνυμος Δήμος και οι Κοινότητες Αγίου Λουκά, Αγίου Ιωάννη, Θαρουνίων, Τραχηλίου, Παραμεριτών, Παναγιάς, Γαβαλά, Νεοχωρίου, Λεπούρων, Βέλους, Κριεζών, Παραλίας Πετριών, Πόρτο-Μπούφαλο, Αργυρού, Πρασίνου, Αμαρύνθου, Καλλιθέας και Γυμνού.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 3α του άρθρου 13 του Π.Δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τελωνείο Αθηνών Α) Τμήμα Γενικών θεμάτων και Δικαστικού Β) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Γ) Τμήμα Δασμολογικών και λοιπών Διαδικασιών Δ) Τμήμα Τελωνισμού Εμπορευμάτων και Ταχυδρομικών Δεμάτων (Κεντρικό Κατάστημα) Ε) Τμήμα Τελωνισμού Εμπορευμάτων (Ρουφ) ΣΤ) Τμήμα Τελωνισμού Ειδών και Αυτοκινήτων Ειδικών Καθεστώτων Ζ) Τμήμα Α Τελωνισμού Αυτοκινήτων Η) Τμήμα Β Τελωνισμού Αυτοκινήτων Θ) Τμήμα Τελωνισμού Αποσκευών Επιβατών και Αζήτητων
2.  
  Τα Τελωνεία Α και Β Πατρών της Νομαρχίας Αχαΐας συγχωνεύονται σε ένα Τελωνείο Α Τάξης, με τίτλο «Τελωνείο Πατρών» καταργουμένων των παραγράφων 7 - όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 1 παραγ. 1 του Π.Δ. 259/1991 (Α 98) - και 8 και τροποποιουμένων ανάλογα των παραγράφων 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 61 του Π.Δ. 551/1988. Το Τελωνείο Πατρών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου: Α) Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού Β) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Γ) Τμήμα Δασμολογικών και λοιπών Διαδικασιών Δ) Τμήμα Α Τελωνισμού Εμπορευμάτων Ε) Τμήμα Β Τελωνισμού Εμπορευμάτων ΣΤ) Τμήμα Γ Τελωνισμού Εμπορευμάτων Ζ) Τμήμα Ελέγχου Επιβατών, Αυτοκινήτων και Τελωνειακών Διελεύσεων.
Άρθρο 4
1.  
  Καταργούνται τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία Παμφύλλων και Πλωμαρίου της Νομαρχίας Λέσβου και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται και ασκούνται, του πρώτου από το Τελωνείο Μυτιλήνης και του δεύτερου από το Τελωνείο Γέρας, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 285 του Π.Δ. 551/1988.
2.  
  Στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Κυλλήνης της Νομαρχίας Ηλείας (άρθρο 141 του Π.Δ. 551/1988) περιέρχονται οι Δήμοι Ανδραβίδας, Γαστούνης, Λεχαινών και οι Κοινότητες Βάρδας, Μανολάδας, Τραγανού, που αποσπώνται από το Τελωνείο Κατακόλου της ίδιας Νομαρχίας.
Άρθρο 5
1.  
  Μεταφέρονται από τη Νομαρχία Αθηνών στη Νομαρχία Κυκλάδων τρεις (3) οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών και τέσσερις (4) οργανικές θέσεις του Κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 17 και 257 του Π.Δ. 551/1988, όπως ισχύουν.
2.  
  Μεταφέρονται από τη Νομαρχία Πειραιά στη Νομαρχία Βοιωτίας τρεις (3) οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, δύο (2) οργανικές θέσεις του Κλάδου ΤΕ Τελωνειακών και τρεις (3) οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 73 και 329 του Π.Δ. 551/1988, όπως ισχύουν.
3.  
  Μεταφέρονται από τη Νομαρχία θεσσαλονίκης α) στη Νομαρχία Πιερίας δύο (2) οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών και μία (1) οργανική θέση του Κλάδου ΔΕ Τελωνειακών και β) στη Νομαρχία Χαλκιδικής δύο (2) οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 169, 345 και 425 του Π.Δ. 551/ 19*88, όπως ισχύουν.
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση ΙΣΤ του άρθρου 8 του Π.Δ. 414/91 (Α 152) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/τος 551/1988, Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) ΦΕΚ 259Α» αντικαθίσταται ως εξής: ΙΣΤ Τμήμα Υπουργείο Πολιτισμού Πληρωμή αποδοχών υπαλλήλων, ενοικίων, χρηματικών ενταλμάτων και λοιπών δαπανών των εξής Γ.Γ α) Γ.Γ. Αθλητισμού β) Γ.Γ. Νέας Γενιάς γ) Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης δ) Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού .
2.  
  Η περίπτωση ΙΘ του άρθρου 8 του Π.Δ. 414/91 (Α 152) αντικαθίσταται ως εξής: ΙΘ Τμήμα Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης α) Πληρωμή αποδοχών υπαλλήλων β) Πληρωμή ενοικίων γ) Πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων 1 Οι εξαρτώμενες Γ.Γ. (Γ.Γ. Τύπου και Πληροφοριών και Γ.Γ. Ισότητας των φύλων) Προεδρία της Δημοκρατίας 2 Πληρωμή αποδοχών υπαλλήλων 3 Πληρωμή ενοικίων 4 Πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων .
Άρθρο 7
1.  
  Καταργείται το Τμήμα Λογιστικό - Δικαστικό της ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Νομαρχίας Αθηνών και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στα συνιστώμενα με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα Τμήματα Λογιστικού και Δικαστικού, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 12 του Π.Δ. 551/88 όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 20 του Π.Δ. 504/89 (Α 216) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 551/ 1988 - Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) ΦΕΚ 259Α».
2.  
  Το Τμήμα Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων της Δ.Ο.Υ. Κάτω Αχαΐας της ομώνυμης Νομαρχίας καταργείται, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 60 του Π.Δ. 551/88, όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 6 του Π.Δ. 466/90 (Α 179). «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/τος 551/1988 - Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) ΦΕΚ 259Α».
Άρθρο 8
1.  
  Η Κοινότητα Κάψας του Νομού Αρκαδίας αποσπάται από το Τοπικό Γραφείο Λεβιδίου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο μόνο του Β.Δ. 41 της 19/26 Ιανουαρίου 1972 «περί μεταβολής της κατά τόπου αρμοδιότητος των Δημοσίων Ταμείων Τριπόλεως και Λεβιδίου» (ΦΕΚ 14 τ. Α) και υπάγεται στο εξής στη ΔΟΥ Τρίπολης.
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 5 του Π.Δ. 414/91 (Α 152) αντικαθίσταται ως εξής: Στη ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Αθηνών συνιστάται τμήμα Ελέγχου και Φορολογίας Εισοδήματος, παρακρατουμένων και συναφών φόρων και ακίνητης περιουσίας. » Αρμοδιότητες του τμήματος αυτού είναι 1 Η φορολογία εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων που διαμένουν στο εξωτερικό καθώς και των Δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. 2 Ο έλεγχος των παραλαμβανομένων δηλώσεων διενεργείται είτε απ ευθείας από τη ΔΟΥ Γενικών Εσόδων είτε από τις ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται το αντικείμενο της φορολογίας ή η πηγή αποκτήσεως εισοδήματος των μονίμων κατοίκων εξωτερικού σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε γενικές διατάξεις. 3 Καθήκοντα επόπτη ελέγχου εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος αυτού .
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας του Τελωνείου ΕΑΒ Τανάγρας της Νομαρχίας Βοιωτίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1828/1989. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 παραγ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ. Α), σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παραγ. 6 υου Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 τ.Α) και β) του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989. «Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2/Α).
 • Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
 • Τη Γνωμοδότηση αριθ. 363/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1919/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/551 1919
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/466 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/466 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/414 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1926/41/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/41_19 1926
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών και Χημικών Αρχών και άλλες οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. 2001/57 2001