ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/34

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α 44/43) «Περί καθορισμού τύπου, κλάσεων και χρόνου εφαρμογής του υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Πολεμικών Υπουργείων καθιερωθέντος υπό του ΝΔ 1938/42 Ειδικού Ενσήμου (ΦΕΚ Α 289), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο1 "Το άρθρο 2 του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α 44/43), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του από 3.8.1957 Βασιλικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α 156) και το άρθρο 1 παρ. 2 του υπ αριθμ. 54/1985 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α 21) αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
    Το ένσημο των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας διακρίνονται σε πέντε κλάσεις: 1η Κλάση των πέντε (5) δραχμών, αποχρώσεως πρασίνου. 2η Κλάση των δέκα (10) δραχμών, αποχρώσεως κυανού. 3η Κλάση των τριάντα (30) δραχμών, αποχρώσεως κίτρινου. 4η Κλάση των πενήντα (50) δραχμών, αποχρώσεως φαιού ανοικτού. 5η Κλάση των εκατό (100) δραχμών, αποχρώσεως ερυθρού. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του ΝΔ 1938/42 «Περί συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α 289), που κυρώθηκε με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 331/1946 (ΦΕΚ Α 185)».
  • Την αριθμ. 37/21.8.91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
  • Την αριθμ. 37/91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,