ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/341

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Καταστατικού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης των Φωτοειδησεογράφων και εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του ΤΑΙΣΥΤ (Π.Δ. 419/1980, 115 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ/τος 419/1980 (115 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 66/1986 (27 Α) τροποποιείται, ως εξής: 3 Ως μισθός στον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη λαμβάνεται το 80% του 25πλασίου του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 940/1979 «περί συστάσεως παρά τω ΤΑΙΣΥΤ α) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως και β) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και υπαγωγής των εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ασφάλισης Ασθενείας και Μητρότητας του ΙΚΑ και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (157 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περ. στ και 27 παρ. 1 περ. δ του Ν. 1558/1985 (137 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/ 1985 (157 Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (102 Α).
 • Την Υ.1540/18.9.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Δημ. Σιούφα (754 Β).
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλίσεως. Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου που διατυπώθηκε κατά την 50η/29.11.1991 συνεδρίαση του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεως που διατυπώθηκε κατά την 3/4.3.1992 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
 • Την 361η/14.7.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1979/940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/940 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/419 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/66 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/66 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992