ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/345

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση οργανικών θέσεων μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για προσωπικό καθαριότητας στη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    - Στη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων συνιστώνται δύο (2) θέσεις προσωπικού καθαριότητας μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της. Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας του προσωπικού που θα καλύψει τις παραπάνω θέσεις καθορίζονται σε πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από (4) ώρες ημερησίως. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα για τις αντίστοιχες ειδικότητες σε θέσεις μόνιμου προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ; από το άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ Α 84). Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 35 του άρθρου 23 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ Α 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
  • Τον Α.Ν. 1215/1938 περί ιδρύσεως «Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών» (ΦΕΚ Α 175) όπως τροποποιήθηκε με .το Ν. 261/1943 «περί οργανώσεως και λειτουργίας της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων» (ΦΕΚ Α 176).
  • Την αριθ. Τ. 1847/1078399/1182/0001/1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού κάι του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β792).
  • Την αριθ. 646/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1943/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/261 1943
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1215 1938
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία