ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/346

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις μισθολογικών θεμάτων του Πυροσβεστικού προσωπικού και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που κατετάγησαν στο χρονικό διάστημα που οριοθετείται από την έναρξη ισχύος του Α.Ν. 360/1968 (Α 73) μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.Δ. 974/ 1971 (Α 189) ο χρόνος που διανύθηκε στο βαθμό του Δοκίμου Πυροσβέστη, αφαιρούμενου του χρόνου φοίτησης στην Πυροσβεστική Σχολή -Τμήμα Πυροσβεστών, λογίζεται ως χρόνος διανυθείς στο βαθμό του Πυροσβέστη μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 988/1979.
2.  
    Οταν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνουν περιπτώσεις χορήγησης μισθολογικών προαγωγών και προσαυξήσεων σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους, εξετάζουν αν οι κρινόμενοι συγκεντρώνουν στο βαθμό που ορίζουν οι οικείες διατάξεις όλα τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τη βαθμολογική τους προαγωγή
Άρθρο 2 "Πυροσβεστικό Μουσείο - Βιβλιοθήκη"
1.  
    Ιδρύονται με έδρα την Αθήνα, Πυροσβεστικό Μουσείο και Πυροσβεστική Βιβλιοθήκη. Οι Υπηρεσίες αυτές επανδρώνονται με προσωπικό που λαμβάνεται από την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος. Λεπτομέρειες για την εσωτερική λειτουργία αυτών των Υπηρεσιών ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11, παράγραφοι 1 περιπτώσεις (α), (β), (δ), (στ) και (θ) και 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 1 του Ν. 1590/1986 (Α/49). β. Του άρθρου 1, παράγραφος 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α49). γ. Του άρθρου 19 παράγραφος 2 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε. Της Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
  • Την 389/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/974 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/974 1971
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/360 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία