ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/351

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 497/85 (ΦΕΚ Α), 178/ 1985), περί του Οργανισμού του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 2 του Π.Δ/γματος 497/85 (ΦΕΚ Α 178/85) «Οργανισμός του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας» αντικαθίσταται ως εξής: Διάρθρωση θέσεων Προσωπικού Οι θέσεις του προσωπικού του Συλλόγου διαρθρούνται, κατά κλάδους ως εξής: Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός Έξι (6) θέσεις Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών Μία (1) θέση Καθαρίστριας Προσόντα διορισμού για τις ανωτέρω θέσεις ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ/γμα 194/88 (ΦΕΚ 84 Α) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 84 Α). Το παρόν Π.Δ/γμα ισχύει από την ημέρα δημοσιεύσεως σε ΦΕΚ. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του Ν. 51 /75 «Περί αναδιοργανώσεως...» (ΦΕΚ Α 125/75), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1256/82 «για την πολυθεσία...» (ΦΕΚ Α 65/82).
  • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137/85).
  • Την με αριθ. Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/92).
  • Την με αριθ. 87/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/497 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία