ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/356

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Σάμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται στην νήσο Ικαρία Υπολιμεναρχείο με έδρα τον Άγιο Κήρυκο και περιφέρεια δικαιοδοσίας τη νήσο Ικαρία, τις νησίδες Φούρνους και τις ευρισκόμενες γύρω από αυτές βραχονησίδες
Άρθρο 2
1.  
    Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Σάμου που καθορίσθηκε με την περίπτωση κζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Β.Δ. 215/10/ 21.3.1973 (65Α) τροποποιείται ως εξής: «κζ) Λιμεναρχείου Σάμου: Η ομώνυμη νήσος Σάμος». Άρθρο 3 Από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Υπολιμεναρχείου καταργείται ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Κηρύκου που είχε ιδρυθεί με την αριθ. 27493/3548/3.6.48 (92Β/48) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 672/7.7 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970 Περί Λιμενοφυλάκων» και ετέρων τινών διατάξεων» (Α 235).
  • Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 9 του από 27.5.1927 Π.Δ. «Περί Διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (104Α).
  • Τη διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (216Α).
  • Τη με αριθμό 4128/6/92/18.3.92 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας».
  • Τη με αριθμό 174/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1948/27493/3548/3.6.48(92Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/27493_3548_3_6_48(92Β 1948
ΝΟΜΟΣ 2007/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/672 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/215/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/215_10 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία