ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/379

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση θητείας Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση μνημείου στη θέση Κόκκαλα του Κάστρου Ωρηάς της Κοινότητας Τουρκολέκα Αρκαδίας προς τιμή των τελευταίων Βυζαντινομάχων των σφαγιασθέντων εκεί το 1461.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 τη θητεία της Ερανικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με το Π.Δ. 173/4.3.78 (ΦΕΚ 37/14.3.78), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, για την ανέγερση μνημείου στη θέση Κόκκαλα του Κάστρου Ωρηάς της Κοινότητας Τουρκολέκα - Αρκαδίας προς τιμήν των τελευταίων Βυζαντινομάχων των σφαγιασθέντων εκεί το 1461. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος.
  • α) Των άρθρων 122-126 του Αστικού Κώδικα, β) Του Ν. 5101/31. γ) Του αριθ. 173/4.3.78 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 37/14.3.78 τ. Α), με το οποίο συγκροτήθηκε Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση μνημείου στη θέση Κόκκαλα του Κάστρου Ωρηάς της Κοινότητας Τουρκολέκα - Αρκαδίας προς τιμή των τελευταίων Βυζαντινομάχων των σφαγιασθέντων εκεί το 1461. δ) Των αρ. 1073/19.11.80 Π. Δ/των (ΦΕΚ 272/1.12.80) και 598/ 29.12.89 (ΦΕΚ 252/29.12.89 τ. Α), με τα οποία παρατάθηκε η θητεία της παραπάνω Ερανικής Επιτροπής. ε) Των Π.Δ/των που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 19/16.1.84 τ.Β, 927/ 31.12.86 τ.Β, με τα οποία ανασυγκροτήθηκε και παρατάθηκε η θητεία της παραπάνω Ερανικής Επιτροπής.
  • Την από 13.10.92 αίτηση της Ερανικής Επιτροπής. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοια; και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/173 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1073 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία