ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/383

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασυγκρότηση και παράταση θητείας Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση Προτομής του Στρατηγού Φιλοποίμενος του Μεγαλοπολίτη στο Δήμο Μεγαλοπόλεως.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανασυγκροτούμε την Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Προτομής του Στρατηγού Φιλοποίμενος του Μεγαλοπολίτη στο Δήμο Μεγαλοπόλεως, που συγκροτήθηκε με το από 2.6.1988 Προεδρικό Διάταγμα και ορίζουμε όπως αποτελείται από τους κάτωθι:.
 1. Κορολή Βασίλειο, Δημοσιογράφο,
 2. Παπαδημητρίου Ιωάννη, Αρχιπλοίαρχο Πολεμικού Ναυτικού,
 3. Μπιλίση Παναγιώτη, Χημικό,
 4. Σακελλαριάδη Κωνσταντίνο, Δικηγόρο,
 5. Ζιάκρη Αμαλία, Υπάλληλο Ολυμπιακής,
 6. Κεφάλα Αντώνιο, Οδοντίατρο
2.  
  Παρατείνουμε τη θητεία της παραπάνω Ερανικής Επιτροπής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995. ,.
3.  
  Η παρακολούθηση της εκτελέσεως του έργου θα γίνεται από τα κατά το άρθρο 8 του Ν. 6409/1934 αρμόδια όργανα.
4.  
  Κατά τα λοιπά ισχύει, όπως έχει, το από 2.6.1988 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο συστάθηκε η Ερανική Επιτροπή. Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 122-126 του Αστικού Κώδικα, β) Του Ν. 5101/31. γ) Το από 2.6.1988 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 412/ 21.6.1988 τ.Β, με το οποίο συγκροτήθηκε Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Προτομής του Στρατηγού Φιλοποίμενος του Μεγαλοπολίτη στο Δήμο Μεγαλοπόλεως.
 • Την από 10.12.1992 αίτηση της Ερανικής Επιτροπής.
 • Την Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρ. Υ. 1938/9.12.1992 (ΦΕΚ 727/ 11.12.1992 τ.Β) «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Με πρόταση της Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1934/6409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6409 1934
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία