ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων δύναται να διορίζονται δάσκαλοι εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα σε δυσπρόσιτα και ορεινά μειονοτικά σχολεία, ύστερα από σχετική προκήρυξη της υπηρεσίας
 2. Ο διορισμός των ενδιαφερομένων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα και με υποχρέωση παραμονής τους στα σχολεία αυτά επί μία πενταετία τουλάχιστον, οπότε και αποκτούν δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης εκτός μειονοτικών σχολείων, κατά τα ισχύοντα στην Α/θμια εκπαίδευση
2.  
  Οι θέσεις που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 1024/1979 «περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών δια τους μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας (ΕΠΑΘ) κ.λπ.» ΦΕΚ 288/Α/28.12.1979 αυξάνονται σε διακόσιες πενήντα (250).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Του Ν. 694/77 ΦΕΚ 264/Α/16.9.77, περί μειονοτικών σχολείων της μουσουλμανικής μειονότητας εις Δ. θράκην.
 • Του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 695/77, περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των μειονοτικών σχολείων και της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 264 Α).
 • Του άρθρου 15 Κεφ. Α παρ. 10 του Ν. 1566/85, για τη δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α).
 • Την Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.92 ΦΕΚ 31/ Β/92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Κων. Γιατράκο».
 • Την 573/91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-14 Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/19
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/694 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/695 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/695 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1024 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης 2007/98 2007