ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/45

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Β Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητας του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου Β Λιμενικό Τμήμα με έδρα τον Λιμένα Χερσονήσου και περιφέρεια δικαιοδοσίας δυτικά από τις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη Γουβών Ηρακλείου και ανατολικά μέχρι και το ακρωτήριο Αγίου Ιωάννη (Αφορισμένος Κάβος)
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ ύλην αρμοδιότητα του Λιμενικού Τμήματος που ιδρύεται με το Διάταγμα αυτό περιλαμβάνει:
 1. Όλες τις αρμοδιότητες δικαστικής και διοικητικής αστυνομίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα 40, 41, 42, 43, 88 και 89 του Ν.Δ. 187/1973 «περί κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 2. Εξαιρούνται όλες οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ηρακλείου.
 3. Την τήρηση λεμβολογίου και έκδοση αδειών αλιείας
 4. Την έκδοση και ανανέωση ναυτολογίων, την ενέργεια μεταβολών σε αυτά και τη θεώρηση τους κατά τον κατάπλου ή απόπλου των πλοίων
2.  
  Ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις Αρχές του Κράτους και ιδιώτες για θέματα της αρμοδιότητας του ως Προϊστάμενος Λιμεναρχείου
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου
Άρθρο 3
1.  
  Με την έναρξη λειτουργίας του ιδρυομένου με το παρόν Διάταγμα Λιμενικού Τμήματος παύει η λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού Χερσονήσου ο οποίος και καταργείται. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 672/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970 «περί Λιμενοφυλάκων» και ετέρων τινών διατάξεων» (Α 235).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 4 παρ. 1 και 3 και 7 του Ν.Δ. 2504/1953 «περί συστάσεως Λιμενικών Τμημάτων εν ταις Περιφερείαις δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων», όπως ισχύουν σήμερα (Α 208).
 • Την με αριθ. 4128/28/10.12.91 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Ίδρυση Λιμενικού Τμήματος στην περιοχή Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης».
 • Την 5/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2504 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία