ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/58

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία μεταλλικού κέρματος των εκατό δραχμών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τίθενται σε κυκλοφορία μεταλλικά κέρματα των εκατό δρχ. με την παρακάτω σύνθεση κράματος και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού."
1.  
  Σύνθεση Κράματος Χαλκός: ενενήντα δύο στα εκατό (92%). Αλουμίνιο: έξι στα εκατό (6%). Νικέλιο: δύο στα εκατό (2%).
2.  
  Βάρος: 10 γραμμάρια
3.  
  Διάμετρος: 29,5 χιλιοστά του μέτρου
4.  
  Στεφάνη: Συνδυασμός συμμετρικών διαστημάτων, οδοντωτής και λείας μορφής
5.  
  Παρατηρήσεις:
 1. Στην όψη Αξίας απεικονίζεται μακεδονικό διακοσμητικό σύμβολο που παριστάνει «αστέρι» 16 ακτινών σε κυκλική μορφή, πάνω απ αυτό σε κυκλική διάταξη οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και κάτω ο αριθμός «100» και η λέξη «ΔΡΑΧΜΕΣ».
 2. Στο δεξιό κάτω μέρος του αστεριού αναγράφεται η λέξη «ΒΕΡΓΙΝΑ» ενώ στο αριστερό το έτος έκδοσης «1990» και επάνω από το έτος απεικονίζεται διακριτικά Ανθέμιο, το σήμα του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
 3. Περιφερειακά και στο εσωτερικό μέρος της στεφάνης εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα διακοσμητικά στοιχεία.
 4. Στην άλλη όψη απεικονίζεται η κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως Αμμωνα (από αργυρό τετράδραχμο του Βασιλέως της Θράκης Λυσιμάχου 323-281 Π.Χ.) πάνω απ αυτή και σε κυκλική διάταξη οι Λέξεις «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ενώ κάτω απ αυτή σε κυκλική διάταξη οι λέξεις «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ».
 5. Περιφερειακά και στο εσωτερικό μέρος της στεφάνης εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα διακοσμητικά στοιχεία.
Άρθρο 2
1.  
  Οι ποσότητες του νέου κέρματος όταν παραδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος τίθενται στην κυκλοφορία από αυτή ανάλογα με τις ανάγκες των συναλλαγών το δε προϊόν από τη διάθεση τους μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογ/σμού που τηρείται σ αυτή σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού των Οικονομικών. Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την Διάταξη της παραγράφου 2 του δευτέρου άρθρου του Ν.Δ. 488/74 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 203 Τεύχος Α).
 • Την αριθμ. 567/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών,