ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/62

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση του Π.Δ. 405/91 Μεταφορά και συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Εξωτερικού Εμπορίου και του Τμήματος Εσωτερικής Αγοράς της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου στην Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ) (Α 145).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο άρθρο 21 του Π.Δ. 405/91 προστίθεται παράγραφο 2 ως ακολούθως: - Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένο στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου (Τ.Α.Υ.Υ.Ε.). Το διάταγμα αυτό ισχύει από της Δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
  • Την γνωμοδότηση με αριθμό 734/91 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/405 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία