ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/66

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εμπορίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου προστίθενται τρεις (3) θέσεις
2.  
  Στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατατάσσονται αποκλειστικώς οι υπάλληλοι του καταργηθέντος Οργανισμού «ΣΩΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΠΤΑ)» οι οποίοι υπηρετούσαν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά τη δημοσίευση του Νόμου 1867/9.10.89 «Προσωπική κράτηση κατ εφαρμογή των διατάξεων του Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και άλλες διατάξεις» και έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από το Π.Δ. 194/88, για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
3.  
  Από τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού του Υπουργείου Εμπορίου καταργούνται, μόλις κενωθούν ισάριθμες με τις συνιστώμενες με την παρ. 1 του διατάγματος αυτού.
4.  
  Στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην κατηγορία προσωρινών θέσεων καθαριστριών του Υπουργείου Εμπορίου (άρθρο 59 ΠΔ 397/88) προστίθεται μία (1) θέση
5.  
  Στη θέση της προηγούμενης παραγράφου κατατάσσεται αποκλειστικώς η καθαρίστρια του καταργηθέντος οργανισμού «ΣΕΠΤΑ», η οποία υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 και 5 του Ν. 1867/89 «Προσωπική κράτηση κατ εφαρμογή των διατάξεων του Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και άλλες διατάξεις» (Α 227).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Την Υ.1660/1007556/116/0006/24.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την με αριθ. 595/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εμπορίου και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-27 Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εμπορίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/32
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία