Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 564/1961 «περί συστάσεως εν Αθήναις Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων» (Α 139), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 334/1973 (Α 100) και το Π.Δ. 106/1986 (Α 40).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ιατρικές υπηρεσίες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης νοσηλεύουν ασθενείς (εσωτερικούς - εξωτερικούς) που χρήζουν Φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, ερειστικού και κυκλοφοριακού συστήματος, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα και μεθόδους της Ιατρικής Αποκατάστασης και περιλαμβάνουν:
 1. Ακτινοδιαγνωστικό (ακτινολογικό - υπερηχοτομογραφικό). β. Μικροβιολογικό - Βιοχημικό - Αιματολογικό, γ. Ηλεκτρομυογραφικό - Ηλεκτρονευρογραφικό. δ. Ουροδυναμικό.
 2. Την Β Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, δυναμικότητας 80 κλινών.
 3. Κάθε Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης διατηρεί αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία και λοιπές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.
 4. Τα εργαστήρια:
2.  
  Συνιστάται Εργαστήριο εφαρμοσμένης έρευνας νευρομυϊκών παθήσεων, καθώς και οδοντιατρείο
Άρθρο 2 "Η παράγραφος ΙΙ-1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 106/1986, ως προς τις θέσεις του Επιστημονικού Ιατρικού Προσωπικού με τρίωρη απασχόληση, αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
1.  
  Οι θέσεις ιατρικού προσωπικού με τριετή θητεία δυναμένη να ανανεούται και με αποδοχές που καθορίζονται κατά τις διατάξεις του Νόμου 1504/84, οι δε ώρες απασχόλησης τους με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως προβλέπεται από το Νόμο 123/1975, καθορίζονται ως εξής: Α. Για τις Κλινικές Κλάδος ΠΕ.
 1. Δύο (2) θέσεις Διευθυντών ειδικότητας Φυσιάτρου με βαθμό Α
 2. Έξι (6) θέσεις Επιμελητών Α Ειδικότητας Φυσιάτρου και ελλείψει τοιούτου ορθοπεδικών, ή παθολόγων, ή νευρολόγων, με βαθμό Β, εκ των οποίων οι 4 για την Α Κλινική και μονάδα παραπληγικών - τετραπληγικών και οι δύο (2) για τη Β Κλινική
 3. Μία (1) θέση Δ/ντού ειδικότητας μικροβιολόγου με βαθμό Α.
 4. Μία (1) θέση Επιμελητού Β ειδικότητας μικροβιολόγου με βαθμό Γ.
 5. Δώδεκα (12) θέσεις Ιατρών Επιμελητών Β Ειδικότητας Φυσιάτρου και ελλείψει τοιούτων ορθοπεδικών, ή παθολόγων, ή νευρολόγων, ή ρευματολόγων με Γ βαθμό, εκ των οποίων οt 8 για την Α Κλινική και μονάδα παραπληγικών - τετραπληγικών και οι δύο 4 για τη Β Κλινική.
 6. Β.
 7. Για τα Εργαστήρια, α. Ακτινοδιαγνωστικό:
 8. Μία (1) θέση Δ/ντού ειδικότητας ακτινολόγου με βαθμό Α.
 9. Μία (1) θέση Επιμελητού Α ειδικότητας ακτινολόγου με βαθμό Β, εξειδικευμένου στον υπέρηχο και υπερηχοτομογραφία.
 10. Μία (1) θέση Επιμελητού Β ειδικότητας ακτινολόγου με βαθμό Γ.
 11. Ουροδυναμικό:
 12. Μία (1) θέση Επιμελητού Α ειδικότητας ουρολόγου εξειδικευμένου στη νευροουρολογία με βαθμό Β.
 13. Για Συμβούλους Ιατρούς.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου ιατρού (Διευθυντού) ειδικότητας παθολόγου με βαθμό Α.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου ιατρού (Διευθυντού) ειδικότητας καρδιολόγου με βαθμό Α.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου ιατρού (Διευθυντού) ειδικότητας νευροχει-ρουγού με βαθμό Α.
 17. Μία (Ι) θέση Συμβούλου ιατρού (Διευθυντού) ειδικότητας ορθοπεδικού με βαθμό Α.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου ιατρού (Διευθυντού) ειδικότητας Ψυχιάτρου με βαθμό Α.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου ιατρού (Διευθυντού) ειδικότητας Ουρολόγου με βαθμό Α.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου ιατρού (Επιμελητού Β) ειδικότητας παθολόγου με βαθμό Γ.
 21. Ν Μία (1) θέση Συμβούλου ιατρού (Επιμελητού Β) ειδικότητας νευροχειρουργού με βαθμό Γ.
Άρθρο 3 "Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό α. Για τους Διευθυντές και Συμβούλους ιατρούς (Διευθυντές):"
1.  
  Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
2.  
  Άδεια τίτλου της αντίστοιχης ειδικότητας
3.  
  Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής Ιατρικής Σχολής
 1. Για τους Επιμελητές Β και Συμβούλους Ιατρούς (Επιμελητές Β):
4.  
  Διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία επιμελητού ή τετραετής τουλάχιστον προϋπηρεσία βοηθού αντίστοιχης ειδικότητας σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της αλλοδαπής
 1. Για τους Επιμελητές Α:
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστώνται νέοι κλάδοι και νέες μόνιμες θέσεις προσωπικού ως ακολούθως:
 1. Κλάδος ΠΕ Οικονομολόγων.
 2. Μία (1) θέση.
 3. Κλάδος ΠΕ Βιοϊατρικών - Εμβιομηχανικών.
 4. Μία (1) θέση.
 5. Κλάδος ΠΕ Βιολόγων - Βιοχημικών - Νευροχημικών Τέσσερις (4) θέσεις, από τις οποίες μία (1) βιοχημικού, δύο (2) βιολόγου ή βιοχημικού ή νευροχημικού εξειδικευμένων στην έρευνα παθήσεως του νευρομυϊκού συστήματος, μία (1) θέση βιολόγου ή βιοχημικού εξειδικευμένου στη νευροχημεία
 6. Κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων ν Μία (1) θέση
 7. Κλάδος ΠΕ Επαγγελματικών Συμβούλων Δύο (2) θέσεις Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Πέντε (5) θέσεις
 8. Κλάδος ΠΕ Λογοπαθολόγων (Θεραπευτών Λόγου - διαταραχών επικοινωνίας).
 9. Μία (1) θέση.
 10. Κλάδος ΠΕ Διαιτολόγων Δύο (2) θέσεις
 11. Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Έξι (6) θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, από τις οποίες τέσσερις (4) θέσεις για το Μικροβιολογικό - Βιοχημικό - Αιματολογικό εργαστήριο, μίας (1) θέση για το ουροδυναμικό εργαστήριο και μία (1) θέση για το εργαστήριο έρευνας νευρομυϊκών παθήσεων
 12. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Μία (1) θέση
 13. Κλάδος ΤΕ Ακτινολογίας - Ραδιολογίας Τρεις (3) θέσεις
 14. Κλάδος ΔΕ Χειριστών ιατρικών συσκευών - μηχανημάτων Δύο (2) θέσεις
2.  
  Συνιστώνται νέες θέσεις μονίμου προσωπικού, προστιθέμενες σε υφιστάμενους κλάδους, ως ακολούθως:
 1. Στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών, μία (1) θέση. β. Στον κλάδο ΤΕ Φυσικοθεραπείας, πέντε (5) θέσεις, γ. Στον κλάδο ΤΕ Λογοθεραπείας, μία (1) θέση. δ. Στον κλάδο ΤΕ Εργοθεραπείας, έξι (6) θέσεις, ε. Στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών, δέκα πέντε (15) θέσεις.
 2. Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση. ζ. Στον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων, δύο (2) θέσεις, η. Στον κλάδο ΔΕ Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών, είκοσι δύο (22) θέσεις.
 3. Στον κλάδο ΥΕ Βοηθών Υγειονομικού Προσωπικού, δέκα (10) θέσεις
Άρθρο 5
1.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από το Π.Δ/γμα 194/88 (ΦΕΚ 84 Τ.Α.) «καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.».
2.  
  Ειδικότερα: Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Βιολόγων - Βιοχημικών - Νευροχημικών πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμο τοιούτο της αλλοδαπής με εξειδίκευση για δύο (2) θέσεις, στην έρευνα παθήσεων του νευρομυϊκού συστήματος και για μία (1) θέστη στη νευροχημεία. Για τον κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και εξειδίκευση σε θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Για τις θέσεις Επαγγελματικών Συμβούλων του κλάδου ΠΕ, πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής ή Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής με εξειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό αποδεικνυομένη από μεταπτυχιακές σπουδές ή με πτυχίο Επαγγελματικού Συμβούλου του Ο.Α.Ε.Δ. και 5/ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Για τη θέση Λογοπαθολόγων (θεραπευτών Αόγου - διαταραχών επικοινωνίας) του κλάδου ΠΕ, πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 11 του υπ αριθ. 334/1973 Β.Δ/τος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 17 του υπ αριθ. 334/1973 Β.Δ/τος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
Άρθρο 8
1.  
  Το Κέντρο Εργασίας Αμπελοκήπων καταργείται και συγχωνεύεται στο Κέντρο Εργασίας και Εκπαίδευσης Σκαραμαγκά Αττικής, οι δε περιπτώσεις που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται και χρήζουν περαιτέρω εξυπηρέτησης από το Ίδρυμα, ύστερα από αξιολόγηση, παραπέμπονται στο Κέντρο Εργασίας και Εκπαίδευσης Σκαραμαγκά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Άρθρο 9
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται ο διορισμός φυσιάτρων στις υπό του άρθρου 2 παρ. 1 προβλεπόμενες αντίσχοιχες θέσεις που έχουν τα υπό του άρθρου 3 οριζόμενα προσόντα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 1256/82, λόγω σπανιότητας της ειδικότητας.
2.  
  Επίσης, το Ίδρυμα δύναται να συνεργάζεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ύστερα από κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών. Στον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 11 "Διάρθρωση υπηρεσιών 1. Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος διαρθρώνονται ως ακολούθως: Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"
1.  
  Διεύθυνση
2.  
  Επιστημονικός συντονιστής όλων των τμημάτων Φυσικής Αποκατάστασης, όπως αναφέρονται παραπάνω, ορίζεται ο αρχαιότερος από λήψη ειδικότητας εκ των Διευθυντών Φυσιάτρων»
3.  
  Τμήμα Εργοθεραπείας και αυτοεξυπηρέτησης σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής
4.  
  Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και φροντίδας στο σπίτι
5.  
  Τμήμα Κέντρου Εργασίας και Εκπαίδευσης Σκαραμαγκά Αττικό. Τμήμα Επαρχιακού Παραρτήματος Πατρών Β. Υπηρεσίες Φυσικής Αποκατάστασης.
6.  
  Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και επαγγελματικής αναπροσαρμογής
7.  
  Τμήμα Διάγνωσης - θεραπείας διαταραχής επικοινωνίας - λόγου
Άρθρο 17 "Εξυπηρέτηση υπό στρατιωτικών ορθοπεδικών εργαστηρίων και ελευθέρων ιατρών."
1.  
  Οι κατασκευές και επισκευές Ορθοπεδικών μηχανημάτων και προθέσεων για τους εξυπηρετούμενους από το Ίδρυμα αναπήρων πολίτες που εκτελούνται στα ορθοπεδικά εργαστήρια και συνεργεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκτελούνται από αυτά ύστερα από έγκριση της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής μετά από αίτηση του Ιδρύματος ή των κατά τόπους εξουσιοδοτημένων οργάνων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή των παραρτημάτων του Ιδρύματος με δαπάνες του Ιδρύματος και σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές συμβάσεις
2.  
  Το ίδρυμα δύναται να καλεί στο Κεντρικό κατάστημα και τα παραρτήματα αυτού ιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες ως συνεργάτες, καθώς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν καλύπτονται από το Ίδρυμα για την εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων με κατ επίσκεψη αμοιβή ή και να παραπέμπει το ίδρυμα για ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις σε εργαστήρια ελευθέρων επαγγελματιών, εφόσον δεν λειτουργούν τοιαύτα στο Ίδρυμα εις βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος»
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Νόμου 3703 της 13.5.57 (ΦΕΚ 84 Τ.Α.) «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της νομοθεσίας περί πρεβαντορίων και Ειδικών Εξοχών».
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/85).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Νόμου 1320/1983 (ΦΕΚ 6 Τ.Α.).
 • Την υπ αριθ. 16/1.11.90 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΑΑ.
 • Την 382/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/123 1975
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1320 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1504 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/334 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγχώνευση του ΝΠΔΔ «Τεχνολογικό Κέντρο Αναπήρων» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων». 1998/408 1998