ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/71

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Π.Δ/τος 948/77 (ΦΕΚ Α/322) «περί οργανώσεως συγκροτήσεως λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΤΕΒΕ», όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 185/87 (ΦΕΚ Α/322).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο αριθμός των συνεδριάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του ΤΕΒΕ Αθηνών καθορίζεται σε δέκα (10), της δε Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του ΤΕΒΕ θεσ/νίκης σε πέντε (5) κατά τροποποίηση του εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Π. Δ/τος 948/77 (ΦΕΚ Α/322) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 185/87 (ΦΕΚ Α/90). Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • α) Τις διατάξεις του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 238/75 (ΦΕΚ Α/75) «περί της προσθέτου ασφαλίσεως των απασχολουμένων εις εστιατόρια κ.λπ.». β) Το άρθρο 24, παραγρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/137).
  • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΒΕ που διατυπώθηκε στις 3/28/ 7.1.91 και 332/20/14.11.90 συνεδριάσεις.
  • Την αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006/23.1.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Κων. Γιατράκο» (ΦΕΚ 31/Β/92).
  • Την Υ 1540/18.9.91 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημ. Σιούφα» (ΦΕΚ 754/Β/19.9.91).
  • Την 369/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, και των Υφυπουργών Οικονομικών, και Υγειάς Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1975/238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/238 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/948 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/948 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/185 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία