ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/72

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσθήκη παρ.. 3 στο άρθρο 8 του Καταστατικού του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ (Π.Δ. 995/1980).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 997/1979 (Α/ 287).
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6 ίου Ν. 1358
 • Τη διάταξη της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 231/ 1986 (Α/97).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ, 24 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α/ 137).
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/1988 (Α/46).
 • Την κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υ 1540/18.9.1991 (754/Β).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ που έχει ληφθεί με τις αποφάσεις του 480/1987 και 23/1991 κατά τις συνεδριάσεις αυτού 37/ 10.12.1987 και 2/7.2.1991 αντίστοιχα.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλείας που έχει ληφθεί κατά την 36η/24.7.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
 • Τη 696/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-03 Προσθήκη παρ.. 3 στο άρθρο 8 του Καταστατικού του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ (Π.Δ. 995/1980).
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/35
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία