ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/73

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλει το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων στους μετόχους του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το εφάπαξ βοήθημα των εξερχόμενων της υπηρεσίας από 2.1.91 και εφεξής Αστυνομικών και Πολιτικών υπαλλήλων που ασφαλίζονται στο ΕΤΥΑΠ υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 0,0425 επί των μηνιαίων ασφαλιστικών αποδοχών του τελευταίου μήνα του χρόνου εξόδου τους από την υπηρεσία, πολλαπλασιαζόμενο επί το σύνολο των μηνών ασφαλίσεως αυτών. Ο μήνας ασφαλίσεως λογίζεται πλήρης μετά τη συμπλήρωση 15 ημερών. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π.Δ/τος.
  • 1.Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Α.Ν. 1494/1950 (Α 161) που κυρώθηκε με το Ν. 1593/1950 (Α, 296) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3256/1955 (Α, 142).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/80 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντιστοίχως με το άρθρο 7 του Ν. 1275/82 (Α, 100) και 43 του Ν. 1469/1984 (Α, 111).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1988 (Α, 46).
  • Την Υ. 1540/18.9.91 (Β 754) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων που διατυπώθηκε κατά τις 635/VΙ-25.2.91 και 645/11/18.10.91 συνεδριάσεις του.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλείας που διατυπώθηκε κατά την 35η/10.7.91 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
  • Την 13/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1950/1593 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1593 1950
ΝΟΜΟΣ 1955/3256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3256 1955
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1494 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1494 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988