ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/74

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και οι θέσεις που έχουν συσταθεί με το άρθρο 15 του Ν. 1968/1991, κατανέμονται στα διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία του Κράτους ως εξής: Α. ΕΦΕΤΕΙΑ"
1.  
  Αθηνών: Πρόεδροι Πρωτοδικών είκοσι επτά (27), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι εκατόν σαράντα οκτώ (148)
2.  
  Πειραιώς: Πρόεδροι Πρωτοδικών έντεκα (11), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι πενήντα τρεις (53)
3.  
  Αειβαδειάς: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2)
4.  
  Πατρών: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τέσσερις (4)
5.  
  Λάρισας: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3)
6.  
  Κομοτηνής: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2). 7; Μυτιλήνης: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2).
7.  
  Χανίων: α) Πρόεδροι Εφετών ένας (1), β) Εφέτες τρεις (3)
8.  
  Ρόδου: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τέσσερις (4)
9.  
  Θεσσαλονίκης: Πρόεδροι Πρωτοδικών εννέα (9), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι σαράντα πέντε (45) Β ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ.
10.  
  Βέροιας: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3)
11.  
  Σερρών: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2)
12.  
  Κοζάνης: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τέσσερις (4)
13.  
  Πατρών: Πρόεδροι Πρωτοδικών τρεις (3), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι έντεκα (11)
14.  
  Πύργου: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3)
15.  
  Μεσολογγίου: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2)
16.  
  Αγρινίου: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2)
17.  
  Ιωαννίνων: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τέσσερις (4)
18.  
  Κέρκυρας: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3)
19.  
  Κομοτηνής: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3)
20.  
  Καβάλας: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τέσσερις (4)
21.  
  Αλεξανδρούπολης: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3)
22.  
  Χανίων: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3)
23.  
  Ηρακλείου: Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες και . Πάρεδροι οκτώ (8).
24.  
  Λάρισας: Πρόεδροι Πρωτοδικών τρεις (3), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι έντεκα (11)
25.  
  Βόλου: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι πέντε (5)
26.  
  Τριπόλεως: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2)
27.  
  Ναυπλίου: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2)
28.  
  Καλαμάτας: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι δύο (2). , 29. Κορίνθου: Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3). Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 εδάφιο α περίπτωση ββ. του Κώδικα Οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το Νόμο 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/ 26.2.1988).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 1968/1991 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 150/Α/ 11.10.1991).
 • Τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας με τον αριθμό 5679/2.12.1991 και
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 15/1992 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία