ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/76

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

,

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράγοντες διαμόρφωσης της Ανωτάτης Τιμής Καταναλωτή, τρόπος και βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αυτή για κάθε τύπο Βενζινών και πετρελαίου Ντήζελ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4
1.  
    Οι Ανώτατες Τιμές Καταναλωτού όπως προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου βάσει του παρόντος διατάγματος ισχύουν στο Ν. Αττικής (πλην νησιών αυτού και της επαρχίας Τροιζηνίας) και μέχρι των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας περιοχή, καθώς και το Νομό θεσσαλονίκης.
2.  
    Βάσει της υπουργικής αποφάσεως της προηγουμένης παραγράφου και του κόστους μεταφοράς προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου η Ανώτατη Τιμή Καταναλωτού για τα λοιπά διαμερίσματα της χώρας και για τους δικαιούχους φορολογικών απαλλαγών
Άρθρο 5
1.  
    Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1571/85 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 192/14.11.1985) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου Τετάρτου του Ν. 1769/1988 (Α 66) και όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2008/92 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571/ 1985 ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών και συναρμοδίων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 16/11.2.91).
  • Τις Διατάξεις του άρθρου 10 του Προεδρικού Διατάγματος 437/ 1985 «περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/85 τ.Α).
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 381/89 περί οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 168 τ.Α) και
  • Την αριθμ. 96/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας & Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1769 1988
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/381 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία