ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/79

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση του Π.Δ. 611/88 όσον αφορά τον καθορισμό θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μετσόβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ανακαλούμε το Π.Δ. 611/88 όσον αφορά στον καθορισμό θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μετσόβου, που ακυρώθηκε με την αριθμ. 1097/1991 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθορίζουμε τον αριθμό θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μετσόβου σε μία (1). Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 611/1988 (ΦΕΚ 295/30.12.1988 τ. Α).
  • Την αριθμ. 1079/1991 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε το Π.Δ/γμα 611/1988 κατά το μέρος που αυξήθηκαν οι θέσεις συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μετσόβου κατά μία (1). Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/611 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία