ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/83

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προκήρυξη αναπληρωματικής εκλογής για την ανάδειξη ενός βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια Β Αθηνών και ορισμός ημέρας για τη διενέργεια της σχετικής με την εκλογή αυτή ψηφοφορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Την προκήρυξη αναπληρωματικής εκλογής για την ανάδειξη ενός βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια Β Αθηνών για την πλήρωση της κενής βουλευτικής έδρας. 2.Τον ορισμό ως ημέρας ψηφοφορίας για τη διενέργεια της ανωτέρω εκλογής την Κυριακή, 5 Απριλίου 1992. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφος 2 του Συντάγματος,
  • τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής, .
  • τις διατάξεις: (i) των άρθρων 94 παρ. 2, 3 και 5, 31 παρ. 1 και 3 και 42 παρ. 1 του π.δ. 265/1989 «κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α 126/1989) και (ii) του άρθρου 5 περ. β του ν. 1907/1990 «επαναφορά σε ισχύ διατάξεων του π.δ. 152/ 1985 (ΦΕΚ 55 Α), τροποποίηση και συμπλήρωση αυτών, καθώς και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 265/1989 (ΦΕΚ 126 Α) της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α 163/1990).
  • το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1064/28.2.1992 του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων προς τον Υπουργό Εσωτερικών καθώς και τα επισυναπτόμενα σ αυτό πρακτικά της Βουλής, στα οποία έχουν καταχωριστεί οι παραιτήσεις των δεκαοκτώ (18) αναπληρωματικών βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην εκλογική περιφέρεια Β Αθηνών, από τα οποία προκύπτει ότι: (ϊ) η βουλευτική έδρα που κατείχε ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην εκλογική περιφέρεια Β Αθηνών Δημήτριος Τσοβόλας κενώθηκε σε εκτέλεση της απόφασης αρ. 71/17.1.1992 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 του Συντάγματος, (ii) ότι οι δεκαοκτώ (18) αναπληρωματικοί βουλευτές του κόμματος «ΠΑ.ΣΟ.Κ» στην εκλογική περιφέρεια Β Αθηνών, που ανακηρύχθηκαν με την απόφαση αρ. 1226/1990 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι οι: Γεώργιος - Αλέξανδρος Αντ. Μαγχάκης, Κων/νος Αναστ. Παπαναγιώτου, Λεωνίδας Κριτ. Βασιλικόπουλος, Ευάγγελος Α. Κουλουμπής, Ειρήνη Ανδρ. Λαμπράκη, Μαρία Γ. Κυπριωτάκη, Ελεονόρα Πέλου Κατσέλη, Πάνος Ν. Σπηλιόπουλος, Ιωάννης Αλεξ. Χατζόπουλος, Γεώργιος Αθ. Μπιρδιμήρης, Ιωάννα συζ. Κων/νου Ζερβάκη, Κων/νος Ν. Τζινιέρης, Μηνάς Κ. Σταυρακάκης, Γεώργιος Σπ. Ασημαkόπουλος, Μιχαήλ Ν. Περιστεράκης, Ουρανία Βασ. Στάη, Ιωάννης Γ. Ρέγκας και Γεώργιος Σπυρ. Καπράνος, κλήθηκαν διαδοχικά από τον Πρόεδρο της Βουλής να αναλάβουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 94 παρ. 1 του εκλογικού νόμου, (iii) οι ανωτέρω αναπληρωματικοί βουλευτές αρνήθηκαν να δώσουν τον προβλεπόμενο από το άρθρο 59 παρ. 1 του Συντάγματος όρκο, υποβάλλοντας διαδοχικά δηλώσεις παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα, οι οποίες ανακοινώθηκαν στη Βουλή και καταχωρίστηκαν στα πρακτικά των συνεδριάσεων ΞΑ/21.1.92, 5Γ/23.1.92, ΞΕ/27.1.92, ΞΣτ/28.1.92, ΞΖ/29.1.92, ΗΘ/31.1.92, 0/3.2.92, ΟΑ/4.2.92, ΟΒ/5.2.92, ΟΔ/7.2.92, ΟΕ-/10.2.92, ΟΣτ/11.2.92, ΟΖ/12.2.92, Οθ/ 14.2.92, ΠΑ/18.2.92, ΠΔ/21.2.92, ΠΖ/26.2.92 και ΠΗ/27.2.92 αντίστοιχ
  • το γεγονός ότι με τις ανωτέρω διαδοχικές παραιτήσεις επήλθε εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών βουλευτών του κόμματος «ΠΑ.ΣΟ.Κ» στην εκλογική περιφέρεια Β Αθηνών, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1990/1907 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1907 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/152 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/152 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/265 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία