ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/84

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Μετονομασία της Κοινότητας Χιονοχωρίου του Νομού Σερρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η Κοινότητα Χιονοχωρίου της Επαρχίας και του Νομού Σερρών μετονομάζεται σε Κοινότητα Οινούσσας. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 3 Μαρτίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. Κ [...]"
1.  
  Οι μηνιαίες αποδοχές της μετατασσόμενης υπαλλήλου είναι ίσες με αυτές που λαμβάνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/84 «Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημ. Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 194) και του Ν. 1810/88 «για τη συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 223), στις οποίες περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα. Τυχόν επιπλέον διαφορά εκ της παλαιάς θέσεως διατηρείται ως προσωπική διαφορά που μειώνεται εφεξής κατά το ποσά κάθε αύξησης των αποδοχών της μέχρι οριστικής εξαλείψεως του». Στην Υπουργό Πολιτισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. Αθήνα, 3 Μαρτίου 1992 ο προεδροσ τησ δημοκρατιασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ(8) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμβάσεως για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα»: (Γενεύη 10.10.80) Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 28 Ιανουαρίου 1992, έλαβε χώρα η κατάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. του εγγράφου επικυρώσεως από τη Χώρα μας της «Συμβάσεως για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσεως ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα», η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 10.10.1980. Η παραπάνω Σύμβαση, μαζί με τα συνοδεύοντα αυτήν τρία Πρωτόκολλα, που κυρώθηκαν με τον αριθ. 1979/1991 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ 186 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 9ης Δεκεμβρίου 1991 τεύχος Α, θα τεθούν σε ισχύ ως προς τη Χώρα μας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 της Συμβάσεως, την 28η Ιουλίου 1992.
2.  
  Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως «Τρίκκης και Σταγών», που περιλαμβάνεται στο απόσπασμα της αριθ. 10/10.10.1991 πράξεως του.
3.  
  Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 26/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού, αποφασίζουμε:.
4.  
  Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώθηκε στο πρακτικό 1/1991 της 19.11.1991. Γ10/59308/226/22.2.1990 «καθορισμός θερινής ώρας για τα έτη 1990, 1991 και 1992» (ΦΕΚ 131/Βy5.3.1990).
5.  
  Τη γνωμοδότηση 123/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε: Αρθρο μόνο. Η έναρξη της ψηφοφορίας της αναπληρωματικής εκλογής στην εκλογική περιφέρεια Β Αθηνών, κατά την Κυριακή 5 Απριλίου 1992 ορίζεται στις 07.05 και η λήξη στις 19.51. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 12 Μαρτίου 1992 ο προεδροσ τησ δημοκρατιασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΑΡΙΘ. 88 (5) Ίδρυση ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Παρασκευής Οικισμού Νεόκτιστων SΗΕLL Περάματος της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
6.  
  Την 36/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 και 276 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989, Α 146).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), σε συνδυασμό με τις διατάζεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Την πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χιονοχωρίου του Νομού Σερρών, που εκφράστηκε με τη 49/3.7.1991 απόφαση αυτού.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώθηκε στο 2/1991 πρακτικό της 20.11.1991.
 • Την 24/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-12 (1) Μετονομασία της Κοινότητας Χιονοχωρίου του Νομού Σερρών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/39
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1979 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1979 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/244 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία